Vanhempainyhdistys

Lentsun koulun vanheimpainyhdistys

 

Toiminta-ajatus

Vanhempainyhdistys pyrkii edistämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Se tukee kotia ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Vanhempainyhdistyksen toimintatavat

· Tiedotustilaisuudet yhdessä koulun kanssa koululaitosta koskevissa asioissa.
· Tapahtumat yhdistyksen toiminnan tukemiseksi ja varojen hankkimiseksi.
· Osallistuminen vanhempien tukiryhmien toimintaan.
· Kerhotoiminnan järjestäminen lapsille eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
  kaveruuden ja luokkahengen edistämiseksi.

Tuemme kerätyillä varoilla esimerkiksi koululaisten välituntiliikuntaa hankkimalla jalkapalloja ja hyppynaruja. Hankimme myös oppimiseen liittyviä pelejä ja materiaaleja. Tarjoamme Flooran päivän siivoustalkoiden herkut koululaisille. Myönnämme stipendejä joka luokka-asteelle ja kukittamamme kuudesluokkalaiset kevätjuhlissa. Koulukuvauksista saatavat järjestelypalkkiot kohdistamme lyhentämättömänä koululaisten kulttuurikasvatukseen esimerkiksi kustantamalla oppilaat teatteriin. Syksyllä 2016 pystyimme antamaan hyvin onnistuneen varainhankinnan johdosta 2000€ opettajien pyynnöstämme ehdottamiin kohteisiin.

 

Meidät löytää Facebookista:  www.facebook.com/Lentsunkoulunvy/

Sähköposti: lentsunkoulunvy@gmail.com


Tervetuloa mukaan toimintaan!
Meidän koulussa vanhemmat välittää.