Oppilaskunta

2017-2018

OPPILASKUNTATOIMINTA

Koulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Jokaisessa luokassa valitaan vapaaehtoisten ehdokkaiden keskuudesta kaksi oppilaskunnan edustajaa. Heistä muodostuu oppilaskunnan edustajisto. Yksittäisiä tehtäviä voidaan jakaa myös pienemmille ryhmille.

Tänä lukuvuonna edustajat vaihtuivat lukuvuoden puolessa välissä eli joululoman jälkeen. Syyskaudella mukana olleilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa edustajina kouluvuoden loppuun asti. Heidän luokillaan oli halutessaan mahdollisuus valita rinnalle myös uudet edustajat. Yhdysluokasta 1-3A on valittu yhteensä kolme edustajaa.

Edellinen lukuvuosi pyöri ilman varsinaisen puheenjohtajan valitsemista. Puheenjohtajan tehtävän tarve arvioidaan kokouksissa uudelleen vuosi kerrallaan.

Oppilaskuntatoiminnan kautta pyritään tuomaan esille oppilaiden ajatuksia koulusta. Edustajat pyrkivät vaikuttamaan koulun viihtyvyyteen ja tuomaan esille kiusaamisen vastaista henkeä. He osallistuvat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Perustehtävänä on toimia oman luokan yhteyshenkilönä ja viedä eteenpäin oppilaiden keskuudessa heränneitä ajatuksia. Edustajisto kokoontuu koulupäivän aikana yleensä kerran tai kaksi kuukaudessa, joskus tiiviimmin. Ohjaajana toimii luokanopettaja Joanna Ahlman.

Ihan jokaisen oppilaan kannattaakin tuoda ajatuksiaan reippaasti esille joko oman luokan edustajille tai suoraan ohjaavalle opettajalle. Esim. keväällä 2017 toteutui yksi pitkään oppilaiden toiveissa ollut asia: jalkapallomaalit koulun pihaan.

Luokkien edustajia osallistuu myös Tampereen Lasten Parlamentin toimintaan. Neljä kertaa vuodessa osallistutaan oman alueen tapaamisiin (LTK eli Läntisen Tampereen koulut), jotka pidetään Lielahden nuorisokeskuksessa. Lisäksi kaksi edustajaa osallistuu puolivuosittain Tampereen Lasten Parlamentin suurkokoukseen, joka pidetään kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös koko kaupungin oppilaskuntien yhteisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Toiminnan lähtökohta on, että oppilaat itse kertoisivat, millaista koulun kehittämistä tai toimintaa he kaipaisivat ja sitten laitetaan hihat heilumaan.

JA 16.1.2018