Opetus ja oppiminen

Opetus ja oppiminen

Opetussuunnitelman mukaan oppiminen:

- on oppilaan yksilöllisten tietojen ja taitojen rakennusprosessi, aktiivista tavoitteellista toimintaa, jossa oppilas aiempien tietorakenteiden pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta
- kohdistuu uuden tiedon lisäksi oppimis- ja työskentelytapoihin
- tapahtuu tavoitteellisena ja päämääräsuuntautuneena prosessina
- riippuu oppilaan motivaatiosta
-on yhteisöllistä opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa tapahtuvaa
- oppimisen kautta syntyy kulttuurinen osallisuus.