Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto Lentävänniemen koulussa

Kouluterveydenhoitaja Marjo Olli
Koululääkäri Maarit Haavaste-Salomaa

 

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaina, keskiviikkona ja torstaina.

Avoin vastaanotto välituntisin.

Muina päivinä  terveydenhoitaja on Harjun koululla.

Terveydenhoitaja on puhelimella varmemmin tavattavissa aamupäivällä.

Joka arkipäivä voi soittaa ja puhelinvastaajaan voi jättää soittopyynnön, jos ei heti vastata.

Puhelinnumero 050-3276274.

Koululääkärin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Lääkäri on koululla keskiviikkoisin aamupäivän ajan.

Lääkäri tekee terveystarkastuksen 1. ja 5. luokan oppilaille.

Osaan terveystarkastuksista ( tällä hetkellä vain 5.lk) on mahdollisuus varata, siirtää ja peruuttaa aika sähköisesti. http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/sahkoinenasiointi/terveyspalvelut/ajanvarausneuvolaan.html

Sähköinen asiointi edellyttää alle 15-vuotiaan oppilaan puolesta asiointi- sopimusta. Kun aikoja oppilaan luokan terveystarkastuksiin on varattavissa, kouluterveydenhoitaja kertoo tästä huoltajalle Helmin välityksellä.

Terveydenhoitajan vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos on huolissaan jostakin oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Huoltaja voi myös tarvittaessa varata ajan oppilaalle avoimelle vastaanotolle.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi terveydenhoitajan luona.  Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokalla, sisältäen sekä terveydenhoitajalla että koululääkärillä käynnit. Vanhemman luvalla laajassa tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta ja ne ovat myös tulostettavissa netistä. http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/koululaisetjaopiskelijat/kouluth/lomakkeet.html

Huoltajan läsnäolo kaikissa laajoissa tarkastuksissa (terveydenhoitajan ja lääkärin) on tarpeellista, mutta erityisesti 1. luokan tarkastuksessa.

Ns. välitarkastukset luokilla 2. 3. 4. 6. ovat suppeampia ja sisältävät kullekin ikäryhmälle laaditut tarkastussisällöt. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Silmälääkärille ja kuulontutkijalle voi saada tarvittaessa lähetteen kouluterveydenhuollon kautta. Myös fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin palvelut ovat mahdollisia lähetteellä.

 

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Opettaja tai terveydenhoitaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle.

Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveysasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen kaupungin hammashoitoloihin. Kotiväki kuljettaa lapsen hoitopaikkaan. Huoltajan valinnan mukaan huoltaja voi viedä oppilaan myös yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja. Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Lähi Tapiolan vakuutuksesta.

http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/hyvinvointi/oppilashuolto/tapaturmat.html

Sairaana ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä.

Jos oppilas on sairaanhoitajan tai  lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus terveysasemalle joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023). Terveysaseman sairaanhoitajalle voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma ja diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön koululla. Oppilashuoltotyö pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella.