Henkilökunta - Staff

Opettajat

Our Teaching Staff
Vår personal
Die Lehrer

Rehtori - Headmaster - Rektor - der Direktor
Erkki Torvinen
e-mail: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Apulaisrehtori - Assistant Head - Biträdanderektor
Hannu Vuorinen
e-mail: etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Opettajien sähköpostiosoitteet (kaupunki) ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tampere.fi
The teachers´email addresses: firstname.surname@tampere.fi
Lärarnas emailaddresser: förnamn.efternamn@tampere.fi
Die E-Mailadresse der Lehrer: vorname.nn@tampere.fi

Lukuvuoden 2017 - 2018 opettajatiedot

Luokanopettajat - Class teachers - Klasslärare - Klassenlehrer:

Pienryhmä 1-2
Virve Ronni

Pienryhmä 2-5
Hanna Paanala

1A Heli Sarvijärvi
1B Maarit Allinniemi
1C Sanna Halivaara

2A Henna Hangasmaa
2B Laura Säily
2C Piritta Juoksukangas

3A Heli Sarvijärvi
3B Timo Telemäki
3C Anna Salmenkangas

4A Heli Rekola
4B Joanna Ahlman

5A Kai Huovinen
5B Hannu Vuorinen

6A Heli Huotari
6B Matti Järvinen
6C Matti Torvinen

Kielten opettajat - Language Teachers - Språkläräre - Sprachenlehrer:
Englanti/English, ruotsi/svenska - 8.1. alkaen Hanna Korpio
Englanti/English - Piritta Juoksukangas
Saksa/Deutsch, englanti/English - Riitta Tuomela-Telford, sijaisena 24.4. alkaen Kaisa Vihervaara
 

Käsityö  - textile work - Textillärare:
Saija Luiro

Erityisopettajat - Special Teachers - Specialläräre - Sonderlehrer:
Kaisu Vuolo (1.-2. vuosiluokat, 3A ja esiopetusyhteistyö - classes - klasser)
Kati Myllykoski-Mäkinen, (3BC.-6. vuosiluokat - classes - klasser)

UO-opettaja: Ilmari Kavén

S2-opettaja: Päivi Lukkarila

Kotikielen opettajat - Finnish and Home Languages - S2-finska och hemspråk - S2-Finnisch und Muttersprache:
Skhiri Raoudha  ARABIA
Raija Lesonen VENÄJÄ